Share |

Tietosuojaseloste


Turvaan tietosi lakien ja asetusten mukaisesti. Päivitän tätä selostetta tarvittaessa. 

1. Rekisterin pitäjä 

Rakennuskonsultointi Kodikas / Juhani Paljärvi, (jäljempänä RK) 
p. 050 5813507, Tietosuojasta vastaa Juhani Paljärvi. 
Kyselyt tietosuojasta osoitteeseen  juhani@rakennuskonsultointikodikas.fi

2. Rekisterin tarkoitus 

Rekisterin henkilötietoihin on pääsy vain Juhani Paljärvellä. 

Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen RK:n kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tai Juhani Paljärven oikeutettuun etuun kerätä tietoa työnteon edellytyksenä. Rekisterissä oleva voi koska tahansa pyytää oikaisemaan, korjaamaan, poistamaan tai saada nähdä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on käytössä kaikki tietoturva-asetuksen mukaiset oikeudet. 

Rekisterin tietoja käytetään seuraavasti: 

- Asiakassuhteiden ylläpitoon 
- Tilausten ja yhteydenottojen käsittelyyn 
- Laskutukseen 
- Asiakaspalveluun

- RK:n omaan markkinointiin 

- Rekisterissä olevien oikeuksien toteuttamiseen 

3. Mitä rekisteriin kerätään ja mistä tiedot saadaan? 

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutustiedot sekä tarvittaessa lupa/kielto käyttää tietoja RK:n markkinointiin ja viestintään. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista RK:n nettisivuilta, tarjouspyynnöistä, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista. 

4. Tietojen luovuttaminen 

Tietoja käsitelee vain RK. Tietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille, EU:n ulkopuolelle eikä muutoinkaan ulkopuolisille. 

5. Suojaus 

Tietoja säilytetään huolellisesti fyysisesti ladattuna RK:n omalla tietokoneella. Kone on suojattu salasanalla. 

6. Säilytysaika 

Tietoja säilytetään asiakkaan luvalla niin kauan kuin asiakassuhde katsotaan olevan aktiivinen. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään maksimissaan 36 kk oikeutettuun etuun perustuen. Kirjapitolakien edellytys on, että tietoja tulee säilyttää 5 vuotta vahvistetusta tilinpäätöksestä. Tässä mielessä osaa tiedoista säilytetään näiden lakien ja asetusten mukaisesti.