Share |

RAKENNUSLUVAT

Täytämme lupahakemuksesi ja sen liitelomakkeet sekä opastamme Sinua hankkimaan muut tarvittavat liitteet. Laadimme pääpiirustukset (ks kohta 4)

 

 TOIMENPIDELUVAT

Toimenpideluvan hakemiseen sisältyvät samat palvelut kuin rakennuslupaankin

 

POIKKEUSLUVAT

Laadimme poikkeusluvan hakemiseen tarvittavan asemapiirroksen. Täytämme poikkeuslupahakemuksesi ja opastamme Sinua hankkimaan tarvittavat liitteet. Tarvittaessa laadimme myös poikkeuslupahakemukseen rakennuspiirustukset (ks kohta 4.)

 

PÄÄPIIRUSTUKSET

Laadimme rakennussuunnitelmat luvan hakemista varten: Asemapiirroksen, pohjapiirustukset, leikkaukset ja julkisivupiirustukset

 

RAKENNESUUNNITELMAT

Laadimme rakennesuunnitelmat betoni-, harkko-, puu- tai tiilitaloille. Perustussuunnitelma salaojituksineen, routasuojauksineen ja radon-poistoineen .Runkorakennesuunnitelmat palkkeineen ja kattoristikoineen. Leikkauspiirustukset rakenteiden yksityiskohdista. Teemme rakenteiden laskelmat

 

LISÄPALVELUT

Seuraavia palveluita voimme tarjota eteläisen Suomen rakentajille

 

PÄÄSUUNNITTELU

Haluttaessa osoitamme kohteeseesi pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelija on kaikissa kohteissa pakollinen. Hän valvoo suunnitelmien laatua ja yhteensovittamista (katso tai hae: Suomen Rakentamismääräyskokoelma A2. 3 / Suunnittelijoiden tehtävät) ja toimii suorassa sopimussuhteessa asiakkaaseen

 

LVI-SUUNNITELMAT

Vähäisiin kohteisiin välitämme Vesi- ja viemäri- sekä lämmitys- ja ilmanvaihtosuunnittelijan, joka toimii suorassa sopimussuhteessa asiakkaaseen

 

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Vastaava työnjohtaja eli ”vastaava mestari”, tarvitaan kaikkiin kohteisiin.   Hän johtaa rakennustyötä ja vastaa mm. määräysten noudattamisesta ja työn laadusta (katso tai hae: Suomen Rakentamismääräyskokoelma A1. 4 / Vastaava työnjohtaja ja erityisalojen työnjohtajat) ja toimii suorassa sopimussuhteessa asiakkaaseen. Vain aivan kevyen rakennelman rakentaminen voidaan tehdä ilman vastaavaa työnjohtajaa.

 

MUUT TYÖNJOHTAJAT JA URAKOITSIJAT

30-vuotisen kokemuksemme aikana on luotu suhteita eri aloilla toimiviin rakennusalan yrittäjiin, joiden aikataulusta ja toiminta-alueesta riippuen he voivat tarjota palveluitaan asiakkaidemme kohteisiin.